Czym są garbniki?

Garbniki są związkami organicznymi, podzielonymi ze względu na budowę chemiczną na dwie grupy:
garbniki niehydrolizujące oraz garbniki hydrolizujące.

Występowanie garbników w roślinach jest dość powszechne.

Jakie cechy posiadają garbniki?
– są rozpuszczalne w wodzie i alkoholu,
– łatwo się utleniają,
– dają barwne reakcje z jonami metali,
– tworzą trwałe połączenia z białkami,
– mają cierpki i ściągający smak.

Najbardziej znanym i używanym garbnikiem w czystej postaci jest tanina.

Jakie jest działanie garbników?
– przeciwzapalne i ściągające,
– bakteriobójcze i przeciwwirusowe,
– neutralizujące zatrucia.

 

Źródło: M. Polakowska. Leśne rośliny zielarskie.